O autogazie wiemy wszystko

LPG - Liquefied Petroleum Gas (Płynne Paliwo Gazowe) to mieszanina węglowodorów, głównie propanu C3H8 i butanu C4H10, otrzymywana bezpośrednio przy wydobyciu gazu ziemnego lub jako produkt uboczny przeróbki ropy naftowej w rafinerii. Nazywana jest też autogazem (to najpopularniejsze określenie w Polsce), ze względu na jego doskonałe własności, jako paliwo do zasilania silnika benzynowego. Gaz samochodowy wytwarzany jest najczęściej w procesach krakingu katalitycznego oraz pirolizy olefinowej.

Historia LPG sięga początku XX wieku. Podczas produkcji benzyny pojawiał się wtedy problem zbyt szybkiego odparowywania benzyny podczas jej składowania. W 1911 r. amerykański chemik, dr Walter Snelling zidentyfikował, że za ten proces odpowiedzialny jest propan i butan. Dość szybko wymyślił praktyczne metody usuwania tych gazów z benzyny. W latach 1920 i 1930 gwałtownie wzrosła liczba użytkowników korzystających z gazu płynnego do gotowania i jako paliwo samochodowe.

Autogaz jest uznany w Unii Europejskiej za paliwo ekologiczne, a wymagania dla LPG są zawarte w dokumencie normalizacyjnym CEN2 (Europejski Komitet Normalizacyjny), sygnowanym PN-EN 589:2004.

Mieszanina propanu i butanu ma bardzo dobre parametry i może być stosowana do zasilania silników niskoprężnych (benzynowe), jako mono (jednopaliwowe) i Bi-fuel (dwa paliwa do wyboru na zmianę) oraz wysokoprężnych (diesla), jako dual-fuel (jednocześnie podanie dwóch paliw).

Stosunek propanu do butanu w LPG jest zależny od pory roku, ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej prężności par. Norma Europejska przewiduje cztery rodzaje mieszaniny (A, B, C, D), a wybór odpowiedniej uwarunkowany jest wyłącznie strefą klimatyczną i przepisami krajowymi. W Polsce, zgodnie z tą normą:

  • na okres zimowy, (czyli 1.XI - 31.III), przewidziano mieszankę A - o wyższej prężności, czyli wyższej zawartości propanu,
  • na pozostały okres (1.IV-31.X) przewidziana jest mieszanina B – o niższej prężności.


Poznaj skąd się bierze LPG i jak wygląda łańcuch dystrybucyjny (źródło:http://www.wlpga.com) >> pobierz ulotkę


Wyjątkowe wyzwania XXI w. wymagają wyjątkowych rozwiązań - LPG to wyjątkowa energia!

  • niższa emisja dwutlenku węgla
  • uniwersalna - dostępna wszędzie
  • wydajna - wiarygodne paliwo
  • bezpieczna - pewne źródło energii
  • alternatywna - alternatywa w dziedzinie energii odnawialnej
  • niższe zanieczyszczenie


Zobacz jak wyjątkową energią jest LPG:

LPG TV