O autogazie wiemy wszystko

Gaz stosowany do zasilania pojazdów, a więc propan – butan dostępny jest w stacjach dystrybucji pod różnymi nazwami. W zależności od kraju, a także rynku może być nazywany LPG, GPL lub też Autogas. Należy pamiętać o tym, że wraz z różnym nazewnictwem, mogą też występować różne końcówki w dystrybutorach wykorzystywanych do tankowania LPG. O ile w Polsce końcówki te są zunifikowane, to za granicą mogą się one znacząco różnić, a więc każdy użytkownik pojazdu wyposażonego w instalację LPG powinien zaopatrzyć się w odpowiedni adapter, aby móc zatankować LPG poza granicami kraju.

LPG w Polsce

  1. Polska jest jednym z czołowych rynków zbytu gazu LPG. Duża oszczędność wynikająca z eksploatacji pojazdów zasilanych LPG została dobrze przyjęta zarówno przez przedsiębiorców oraz osoby prywatne, które bardzo chętnie doposażają swoje pojazdy w instalację gazową. W związku z dużą grupą Klientów na Polskim rynku istnieje bardzo duża sieć dystrybucji LPG. Statystycznie już na co drugiej stacji paliwowej znajduje się dystrybutor tankowania LPG.
  2. Pojazd wyposażony w instalację LPG może być napełniany gazem, który spełnia odpowiednie normy, które są przewidziane dla paliwa gazowego i jest zgodne z normą PN-EN589.
  3. Tankowanie gazu LPG może odbywać się tylko na odpowiednio przystosowanych i wyznaczonych do tego celu stanowiskach. W Polsce tankowaniem LPG zajmuje się specjalnie przeszkolony i wykwalifikowany personel, który pracuje na stacji gazowej i dba o bezpieczeństwo oraz prawidłowe przeprowadzenie procedury napełnienia zbiornika propan-butanem.


LPG w Europie

  1. Autogaz dostępny jest pod różnymi nazwami: LPG, GPL czy Autogas, tak więc znalezienie i rozpoznanie odpowiedniego dystrybutora, aby zatankować autogaz nie stanowi problemu.
  2. Warto pamiętać, że końcówki dystrybutorów stosowane do tankowania LPG za granicą mogą się różnić od tych stosowanych w Polsce.
  3. Wyjeżdżasz za granicę samochodem zasilanym LPG? Warto wiedzieć, jaki rodzaj końcówki do tankowania stosowany jest w kraju, do którego się wybierasz.

Autogaz dostępny jest pod różnymi nazwami: LPG, GPL czy Autogas, tak więc znalezienie odpowiedniego dystrybutora nie stanowi problemu. Jednak inaczej historia przedstawia się z pistoletami do tankowania i co za tym idzie końcówkami wlewu gazu występujacymi w samochodach. Końcówka wlewu jest przystosowana do pistoletu, którym napełniany jest zbiornik samochodowy na stacji tankowania. Jeżeli na stacji występuje inny typ pistoletu niż w Polsce, wówczas należy zaopatrzyć się w odpowiednią redukcję na końcówkę wlewu, aby móc zatankować. Aktualnie istnieją cztery podstawowe typy końcówek, które wystepują w różnych krajach bez względu na ich położenie geograficzne. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na rodzaj i rozmiar gwintu wewnętrznego końcówki wlewu typu włoskiego (italian dish) w samochodzie, w który najczęściej wkręca się redukcje i który może być M10 mm lub M14 mm i dobrać odpowiednią redukcję (adapter) lub zadbać by była uniwersalna* (umożliwiała zastosowanie w obu typach wlewu włoskiego).

TYPY KOŃCÓWEK

 Typ

 Wygląd

 Kraj stosowania

"Dutch bayonet"
(holenderska, holenderska z bolcem)

 

Holandia, Niemcy (cześciowo), Skandynawia, Wielka Brytania

"Italian disch"
(włoska)

 

Austria, Białoruś (częściowo), Chorwacja, Czechy, Francja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Niemcy (częściowo), Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja
Ukraina (częściowe), Włochy

"ACME thread"

 

 Belgia, Irlandia, Niemcy (częściowo)

"Rosyjska"

 

Białoruś (częściowo), Rosja i kraje byłego ZSRR, Ukraina (częściowo)


Firma ELPIGAZ ma w swojej ofercie całą gamę tych produktów, również redukcje, które można zamówić przez sklep internetowy www.shopgaz.pl