O autogazie wiemy wszystko

Zmiana zasilania pojazdów na paliwa gazowe sprzyja, zmiejszeniu emisji spalin i ograniczeniu efektu cieplarnianego.

Autogaz jest paliwem ekologicznym. To nie suchy slogan. Wynika to między innymi z tego, iż mieszanka powietrzno-paliwowa w silniku zasilanym LPG jest bardziej jednorodna, aniżeli przy zasilaniu benzyną. W związku z tym następuje dokładniejsze spalanie nawet w pojazdach nie wyposażonych w sondę lambda zapewniającą kontrolę jakości spalania i bez katalizatora, który dopala i oczyszcza spaliny. Lepsze spalanie mieszanki pozwala na zmniejszenie zawartości substancji szkodliwych, obecnych w spalinach.

Propan i butan są czystymi chemicznie gazami o prostej budowie molekularnej nie zawierającymi domieszek. Mniejsza zawartość węgla w porównaniu z benzynami wyróżnia LPG, jako paliwo silnikowe ograniczające efekt cieplarniany.

Mieszanka powietrzno-paliwowa w silniku zasilanym LPG jest bardziej jednorodna, aniżeli przy zasilaniu benzyną. W związku z tym następuje dokładniejsze spalanie nawet w pojazdach niewyposażonych w sondę lambda i bez katalizatora. Lepsze spalanie mieszanki powietrzno-gazowej pozwala na zmniejszenie zawartości substancji szkodliwych, obecnych w spalinach, co potwierdzają testy pojazdów zasilanych gazem.

 

Czy wiesz że:

Jeden pojazd zasilany olejem napędowym emituje taką samą ilość NOx co ponad 20 pojazdów zasilanych LPG, i emisje cząstek stałych (PM) z pojazdów napędzanych LPG w cyklu miejskim są poniżej minimalnego mierzalnego poziomu. (Źródło: An LPG Industry Roadmap, www.aegpl.com)

 


To, że paliwa gazowe z ekologicznego punktu widzenia są korzystniejsze od benzyn wynika z:

  1. samego składu paliw, gdzie gaz (zarówno LPG jak i CNG) jest czystym chemicznym związkiem węgla i wodoru bez jakichkolwiek domieszek. Benzyny natomiast zawierają szereg chemicznych dodatków mających poprawić ich właściwości pod kątem procesu spalania w silniku. Mimo podwyższenia standardów czystości spalin w nowych samochodach, dostosowanych do wymagań norm europejskich, nawet obecnie na polskich drogach zauważalny jest spory udział samochodów zasilanych etyliną (benzyny z dodatkiem czteroetylu ołowiu) sprzyjających większemu zanieczyszczeniu. Zasilanie tych samochodów autogazem znacznie zmniejszyłoby emisję spalin;
  2. sposobu tankowania pojazdów - tankowanie auta gazem odbywa się przez specjalne szczelne połączenie wysokociśnieniowe. Uzupełniając benzynę mamy do czynienia ze znaczącą emisją jej par, a przy nieuważnym tankowaniu nietrudno nawet o rozlanie paliwa;
  3. przygotowania mieszanki paliwowo-powietrznej - gaz tworzy bardziej jednorodną mieszankę paliwowo-powietrzną niż benzyna, co pozwala na jego dokładniejsze spalenie w komorze silnika;
  4. procesu spalania paliw gazowych, które nie wymagają odparowania przed zapłonem, gdyż dostając się do kolektora ssącego są już w fazie lotnej. W przypadku benzyn często dochodzi do wyrzucania do atmosfery cięższych frakcji węglowodorów z powodu złego odparowywania paliwa. Można to zaobserwować wyraźnie przy pracy zimnego silnika zasilanego benzyną, gdzie odparowaniu i spaleniu ulegają tylko lżejsze frakcje węglowodorów, a pozostałe są odprowadzane przez układ wydechowy. Przy zasilaniu gazem to zjawisko nie występuje, ponieważ gaz dostaje się do silnika już odparowany i spala się jego całość - nawet przy zimnym silniku;
  5. szerokich możliwości stosowania paliw gazowych, które ze względu na wysoką liczbę oktanową (LPG - liczba oktanowa powyżej 104, CNG liczba oktanowa powyżej 110) mogą zastępować wszystkie rodzaje benzyn zarówno ołowiowych jak bezołowiowych.


Skład spalin gazowych

Korzystniejszy ekologicznie skład spalin gazowych potwierdzają dokonane pomiary w tym zakresie. Można łatwo wykazać to już za pomocą warsztatowego analizatora spalin, dokonując pomiaru związków toksycznych zawartych w spalinach podczas zasilania benzyną i gazem LPG lub CNG. 

  • zawartości związków: CO, HC i NOx w spalinach (przy prawidłowo zamontowanej, skonfigurowanej i wyregulowanej instalacji gazowej) są znacznie niższe.
  • nie występują związki siarki i ołowiu, ponieważ paliwa gazowe nie zawierają związków ołowiu, dodawanych do benzyn m. in. w celu zwiększenia liczby oktanowej.


Testy emisji spalin

Ekologiczne właściwości paliw gazowych znajdują potwierdzenia w przeprowadzonych testach emisji spalin wykonane w specjalnie do tego przystosowanych laboratoriach, gdzie ocenia się pracę silnika w cyklu miejskim jak i pozamiejskim. Zawartość toksycznych składników w spalinach wyrażana jest w g/km.
     


  


Badania przeprowadzane dla różnych typów samochodów pokazują wyraźnie zmniejszenie emisji spalin przy zasilaniu gazem w odniesieniu do benzyny przy jednoczesnym zachowaniu porównywalnej dynamiki jazdy. Te same samochody, które podczas zasilania benzyną spełniają normy emisji spalin EURO 3, bardzo często na gazie uzyskują wyniki o klasę wyższą - np. na poziomie normy EURO 4.  Przykładem są rezultaty uzyskane podczas badań samochodu Daewoo Tacuma 2, 0 z sekwencyjnym wtryskiem gazu "SGI".

Postępujące zanieczyszczenie środowiska naturalnego negatywnie wpływa głównie na nasze zdrowie (zanieczyszczenia sprzyjają rozwojowi chorób nowotworowych), Zmiana zasilania pojazdów na paliwa gazowe jest działaniem ze wszech miar pożądanym dla całego społeczeństwa, gdyż przy użyciu aut napędzanych LPG emisja toksycznych substancji do atmosfery w porównaniu do benzyn i oleju napędowego znacząco spada.


Zobacz także