O autogazie wiemy wszystko


W siedzibie naszej firmy ELPIGAZ w Gdańsku otrzymuje się duplikaty wyłącznie tych dokumentów, które były wydane przez Elpigaz, Autoryzowane Zakłady Montażu (ZM) lub Autoryzowanych Dystrybutorów (AD):

W przypadku dokumentów innych producentów należy kierować się bezpośrednio do producenta zbiorników LPG, CNG lub oddziału TDT. W przypadku duplikatu „wyciągu ze świadectwa homologacji…” montażu instalacji należy zwrócić się bezpośrednio do zakładu, który dokonał zabudowy instalacji LPG w samochodzie lub właściciela homologacji.