O autogazie wiemy wszystko

Wraz z rozwojem motoryzacji następował rozwój gazowych układów zasilnia. Obecnie na LPG przystosowuje się samochody z najbardziej zaawansowanymi silnikami, zarówno niskoprężnymi jak i wysokoprężnymi.

Gazowe Układy Zasilania LPG dzieli się na tzw. generacje instalacji LPG

  • I generacja – instalacja mieszalnikowa (bez regulacji składu mieszanki), stosowana jest do silników, w którym wykorzystano gaźnik lub wtrysk bez sondy lambda (rozwiązanie spotykane raczej w starszych samochodach). Jest to najprostszy i najtańszy typ instalacji. Więcej >>
  • II generacja – instalacja mieszalnikowa ( z elektroniką), stosowana w silnikach nowszych, wyposażonych w jedno- lub wielopunktowy wtrysk paliwa z podstawowym sterowaniem elektronicznym, sondą lambda i katalizatorem. Więcej >> 
  • III generacja – instalacja o ciągłym zasilaniu gazem w fazie lotnej, montowana była głównie do samochodów z silnikami z wielopunktowym wtryskiem paliwa sterowanym elektronicznie, z katalizatorem – ale została w pełni zastąpiona przez instalacje IV generacji. Więcej >> 
  • IV generacja – to instalacja sekwencyjnego wtrysku gazu – najczęściej w fazie lotnej, wykorzystywana jest w silnikach z wtryskiem wielopunktowym. Każdy z wtryskiwaczy przeznaczony jest dla jednego cylindra. Dzięki temu dynamika jazdy na gazie jest porównywalna z jazdą na benzynie. Więcej >>


W zależności od rodzaju układu zasilania benzyną: 

  • gaźnik 
  • jedno punkt 
  • wielopunkt

Dobiera się odpowiedni rodzaj instalacji gazowej, różniącej się elementami montowanymi w komorze silnika - przód instalacji.

Należy podkreślić, że na rynku aktualnie nie ma instalacji V generacji. Niektóre firmy próbują wykorzystać to określenie niezgodnie z zasadami przyjętej nomenklatury i przywłaszczyć ta nazwę dla instalacji podających gaz do silnika w fazie płynnej. Podział na generacje dzieli instalacje ze względu na sposób sterowania dawka paliwa gazowego a nie na fazy, w jakich gaz podawany jest do silnika.