O autogazie wiemy wszystko


Zbiorniki cylindryczne oraz troidalne wymagają zastosowania odpowiedniej armatury, która zapewni właściwe funkcjonowanie i szczelność zbiornika.

Do armatury zbiornika należy wszelkie dodatkowe wyposażenie, które montowane jest na zbiorniku LPG i posiada odpowiednie dokumenty legalizacyjne oraz homologację. W wielu krajach na świecie zbiornik LPG dostarczany jest z już zamontowaną armaturą, aby wyeliminować ryzyko popełnienia błędu.

Wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje armatury:

  • wielozawory MVA
  • armatura 4-otworowa zwana także holenderską
  • pompy LPG

1. Wielozawory MVA

    

Na terenie Polski, ale także w innych krajach Europejskich w zbiornikach LPG stosowane są wielozawory (MVA). Korpusy tych zaworów wyposażone są wszystkie elementy wymagane przez przepisy dopuszczające zbiorniki LPG do użytku. Korpus MVA wyposażony jest w zawór ograniczania napełniania do 80% z zaworem zwrotnym, zawór bezpieczeństwa, płynowskaz, elektrozawór wypływu z zaworem ograniczającym wypływ. Na rynku dostępne są również zawory MVA, które nie posiadają zaworu bezpieczeństwa (np. ORION), których zastosowanie wymaga wyposażenia zbiornika w zawór bezpieczeństwa (PRD) – jak na przykład BLU.

2. Armatura 4-otworowa

    

Amatura ta należy do wysokiej klasy produktów, a każdy element wyposażenia stanowi w tym przypadku oddzielne rozwiązanie techniczne. Armatura ta zwana również holenderską wyróżnia samodzielne zespoły odpowiadające za poszczególne funkcje: zawór ograniczania napełniania do 80% z zaworem zwrotnym, zawór bezpieczeństwa, płynowskaz, elektrozawór wypływu z zaworem ograniczającym wypływ. W zbiornikach czterootworowych MoreMo przewidziana jest armatura POLMOCON.


Rozwiązanie armatury czterootworowej przyspiesza tankowanie zbiornika oraz zapewnia dokładne wskazanie ilości gazu w zbiorniku. Niestety jest rzadziej stosowane ze względu na wyższą cenę produkcji, co wyraźnie zwiększa cenę zakupu.


3. Pompy LPGZamontowanie armatury do zbiornika cylindrycznego niesie ze sobą konieczność zastosowania obudowy wielozawory, a w przypadku montażu zbiornika LPG we wnętrzu pojazdu należy zamontować dodatkowe połączenie pomiędzy przewodami wentylacyjnymi obudowy z przestrzenią poza nadwoziem pojazdu.