O autogazie wiemy wszystko


Szkolenie dla montażystów i serwisantów instalacji LPG w silnikach benzynowych zgodnie z homologacją PL*0011*00/G obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.  

 Teoria Praktyka  Zakres Ilość dni szkolenia Cena netto 

SZKOLENIE PODSTAWOWE LPG

 L1.1
SZKOLENIE PODSTAWOWE LPG - teoria   
Podstawy montażu, dobór elementów instalacji LPG do samochodów 
1 dzień 
(poniedziałek)
300 zł  (max. do 2 osób z ZM, za każdą dodatkową osobę 50 zł)


   L1.2 SZKOLENIE PODSTAWOWE LPG - praktyka
Montaż elementów instalacji LPG w komorze silnika

SZKOLENIE - montaż zbiorników LPG

L2.1
Szkolenie - montaż zbiorników LPG - teoria  
Dobór zbiorników LPG i ich wyposażenia. 
Zasady montażu.

1 dzień  
(wtorek)
300 zł  (max. do 2 osób z ZM, za każdą dodatkową osobę 50 zł) 

    L2.2 Szkolenie - montaż zbiorników LPG - praktyka 
Zbiorniki LPG i ich wyposażenie, mocowanie do zbiorników - montaż w pojeździe.

SZKOLENIE WTRYSKI GAZU LPG

BL1
Szkolenie wtryski gazu LPG - teoria (1)
Montaż, konfiguracja i kalibracja wtrysku LPG STELLA w silnikach benzynowych - teoria
1 dzień  
(środa)
300 zł  (max. do 2 osób z ZM, za każdą dodatkową osobę 100 zł) 

     BL2 Szkolenie wtryski gazu LPG - praktyka (1)
Montaż i podłączenie wtrysku LPG STELLA oraz konfiguracja, uruchomienie i kalibracja w samochodzie (2)
1 dzień  
(czwartek)
300 zł  (max. do 2 osób z ZM, za każdą dodatkową osobę 100 zł) 


SZKOLENIE I-sza i II-ga generacja LPG

EL1
Szkolenie - I-sza i II-ga generacja LPG (1)
Dobór, podłączenie, konfiguracja i kalibracja urządzeń LPG I i II generacji - teoria
300 zł  (max. do 2 osób z ZM, za każdą dodatkową osobę 100 zł)  

 

(1) Wymagana jest wiedza w zakresie minimum SZKOLENIA PODSTAWOWEGO (L1.1 i L1.2) oraz SZKOLENIA na montaż zbiorników (L2.1 i L2.2)
(2) Wymagane jest, aby w pojeździe był już zamontowany zbiornik LPG


SZKOLENIA przeznaczone są dla osób zainteresowanych opanowaniem wiedzy i zdobyciem umiejętności  niezbędnych dla montażu w samochodach  i serwisowania instalacji gazowych określonego rodzaju i generacji – w zależności od rodzaju szkolenia.

Szkolenie na montaż instalacji LPG składa się z teoretycznych i praktycznych zajęć, mających na celu przyswojenie wiedzy dotyczącej zasad działania i pracy poszczególnych elementów instalacji gazowych oraz przepisów i regulaminów, których należy przestrzegać podczas prawidłowego montażu. 

Szkolenia praktyczne są uzupełnieniem wiedzy zdobytej podczas zajęć teoretycznych - obejmują zajęcia praktyczne prowadzone w warsztacie montażu instalacji gazowych. 


SZKOLENIE PODSTAWOWE LPG 

Jest to pierwsza część szkolenia dla osób zainteresowanych montażem i serwisowaniem instalacji gazowych w samochodach. Ta część obejmuje szkolenie  w zakresie montażu elementów instalacji gazowej w samochodach, w którego zakres wchodzą: 

A)  TEORIA - L1.1

 • Budowa samochodowej instalacji gazowej i zasada działania
 • Podstawy montażu  instalacji gazowej  w pojazdach samochodowych (kat. M1 i N1) oraz obowiązujące przepisy
 • Dobór elementów systemu wtrysku gazu LPG IV generacji do samochodów 
 • Omówienie narzędzi i wyposażenia niezbędnego do montażu i elementów instalacji gazowych i ich serwisowania

B) PRAKTYKA - L1.2

 • Montaż elementów mechanicznych instalacji gazowej (wtrysku gazu) w komorze silnika 
 • Kontrola i sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania 


SZKOLENIE - montaż zbiorników LPG

Jest to druga część szkolenia (uzupełniająca szkolenie podstawowe), która obejmuje zagadnienia dotyczące montażu zbiorników LPG w pojazdach:

A)  TEORIA - L2.1

 • Rodzaje zbiorników
 • Dobór zbiorników i ich wyposażenia
 • Zasady montażu armatury do zbiorników oraz montażu zbiorników w pojazdach samochodowych
 • Omówienie narzędzi i wyposażenia niezbędnego do montażu zbiorników

B) PRAKTYKA - L2.2

Zajęcia obejmują przygotowanie zbiornika i samochodu do montażu, montaż armatury na zbiorniku, montaż zbiornika w pojeździe, podłączenie zbiornika i sprawdzenie poprawności wykonania podłączeń. 


SZKOLENIE WTRYSKI GAZU LPG

Przeznaczone jest dla osób posiadających wiedzę w zakresie minimum SZKOLENIA PODSTAWOWEGO (L1.1 i L1.2) oraz SZKOLENIA na montaż zbiorników (L2.1 i L2.2) 

Szkolenie WTRYSKI GAZU LPG obejmuje urządzenia IV generacji (sekwencyjnego wtrysku gazu) i dzieli się na dwie niezależne części (BL1 i BL2)– każda z nich trwa 1 dzień: 

A)  TEORIA - BL1 

Zajęcia obejmują omówienie rodzajów systemów wtrysku gazu LPG STELLA (silniki z wtryskiem wielopunktowym, silniki z wtryskiem bezpośrednim), ich budowę, zasady doboru do samochodów z silnikami benzynowymi, zasady montażu, konfigurację, oraz kalibrację. Omawiane są  narzędzia i wyposażenie niezbędne do montażu wtrysku gazu STELLA.

B) PRAKTYKA - BL2 

Dla potrzeb tego szkolenie wymagane jest, aby w pojeździe był już zamontowany zbiornik LPG   

W czasie zajęć praktycznych odbywa się:

- montaż i podłączenie elektroniki wtrysku gazu STELLA w samochodzie,
- konfiguracja systemu i uruchomienie silnika na gazie,
- kalibracja systemu i testy drogowe. 


SZKOLENIE I-sza i II-ga generacja LPG 

Przeznaczone jest dla osób posiadających wiedzę w zakresie minimum SZKOLENIA PODSTAWOWEGO (L1.1 i L1.2) oraz SZKOLENIA na montaż zbiorników (L2.1 i L2.2) 

TEORIA - EL1 

Szkolenie obejmuje podstawy montażu elementów gazowych układów zasilania LPG I-szej i II-ej generacji  (instalacje mikserowe) w komorze silnika w pojazdach samochodowych z zapłonem iskrowym (kat. M1 i N1): 

 • Budowa instalacji I-szej i II-ej generacji oraz zasady działania
 • Elektronika - układy sterujące ilością gazu w silnikach z sondą lambda i katalizatorem 
 • Dobór elementów mechanicznych gazowego układu zasilania LPG do poszczególnych typów silników  (miksery, reduktory, klapy przeciwwybuchowe, itp)
 • Montaż elementów instalacji mikserowej (I-ej generacji) w komorze silnika (silniki gaźnikowe, wtrysk jedno i wielopunktowy bez sondy lambda) 
 • Podłączenie i konfiguracja układów sterujących Nicolaus i Leonardo, Omówienie  wyposażenia niezbędnego do kalibracji układów sterujących i diagnostyki instalacji. 
 • Układy elektroniczne i urządzenia dodatkowe w samochodowych instalacjach gazowych.

 

Pobierz formularz zgłoszenie na szkolenie LPG - benzyna


Opiekun szkolenia: Małgorzata Talaśka-Gryz
e-mail: sp.56@elpigaz.com 
tel. (58) 349 49 40 lub 606 794 316