O autogazie wiemy wszystko


Szkolenie dla montażystów i serwisantów instalacji Dual Fuel CNG (diesel + CNG - sprężony gaz ziemny) w silnikach diesla zgodnie z homologacją PL*0078*00/G, PL*0079*00/G, PL*0080*00/G obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.  

 Teoria Praktyka  Zakres Ilość dni szkolenia Cena netto 

SZKOLENIE PODSTAWOWE CNG

C1.1
SZKOLENIE PODSTAWOWE CNG - teoria   
Podstawy montażu, dobór elementów instalacji CNG do samochodów 
1 dzień 
(poniedziałek)
300 zł  (max. do 2 osób z ZM, za każdą dodatkową osobę 50 zł)


   C1.2 SZKOLENIE PODSTAWOWE CNG - praktyka
Montaż elementów instalacji CNG w komorze silnika

SZKOLENIE - montaż butli CNG

C2.1
Szkolenie - montaż butli CNG - teoria  
Dobór butli CNG i ich wyposażenia. 
Zasady montażu.

1 dzień 
(wtorek)
300 zł  (max. do 2 osób z ZM, za każdą dodatkową osobę 50 zł) 

    C2.2 Szkolenie - montaż butli CNG - praktyka 
Butle CNG i ich wyposażenie, mocowania do butli - montaż w pojeździe.

SZKOLENIE DUAL FUEL CNG

DC1
Szkolenie - Systemy Dual Fuel CNG - teoria (1)
Montaż, konfiguracja i kalibracja systemu DEGAmix w silnikach diesla - teoria
1 dzień 
(środa)
300 zł  (max. do 2 osób z ZM, za każdą dodatkową osobę 100 zł) 

     DC2 Szkolenie - Systemy Dual Fuel CNG - praktyka 
Montaż i podłączenie systemu DEGAmix oraz konfiguracja, uruchomienie i kalibracja w samochodzie (2)
2 dni 
(czwartek, piątek)
600 zł  (max. do 2 osób z ZM, za każdą dodatkową osobę 100 zł) 

 

(1) Wymagana jest wiedza w zakresie minimum SZKOLENIA PODSTAWOWEGO (C1.1 i C1.2) oraz SZKOLENIA na montaż butli (C2.1 i C2.2)
(2) Wymagane jest, aby w pojeździe była już zamontowana butla CNG


SZKOLENIA przeznaczone są dla osób zainteresowanych opanowaniem wiedzy i zdobyciem umiejętności  niezbędnych dla montażu w samochodach  i serwisowania systemów Dual Fuel zasilania silników diesla gazem CNG  (sprężony gaz ziemny; metan)

Szkolenie na montaż instalacji  Dual Fuel CNG składa się z teoretycznych i praktycznych zajęć, mających na celu przyswojenie wiedzy dotyczącej zasad działania i pracy poszczególnych elementów systemu oraz przepisów i regulaminów, których należy przestrzegać podczas prawidłowego montażu. 

Szkolenia praktyczne są uzupełnieniem wiedzy zdobytej podczas zajęć teoretycznych - obejmują zajęcia praktyczne prowadzone w warsztacie montażu instalacji gazowych. 


SZKOLENIE PODSTAWOWE CNG 

Jest to pierwsza część szkolenia dla osób zainteresowanych montażem i serwisowaniem instalacji gazowych w samochodach. Ta część obejmuje szkolenie  w zakresie montażu elementów instalacji gazowej w samochodach, w którego zakres wchodzą: 

A)  TEORIA - C1.1

 • Budowa samochodowej instalacji gazowej i zasada działania
 • Podstawy montażu  instalacji gazowej  w pojazdach samochodowych (kat. M1 i N1) oraz obowiązujące przepisy
 • Dobór elementów systemu wtrysku gazu CNG IV generacji do samochodów 
 • Omówienie narzędzi i wyposażenia niezbędnego do montażu i elementów instalacji gazowych i ich serwisowania

B) PRAKTYKA - C1.2

 • Montaż elementów mechanicznych instalacji gazowej (wtrysku gazu) w komorze silnika 
 • Kontrola i sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania 


SZKOLENIE - montaż butli CNG   

Jest to druga część szkolenia (uzupełniająca szkolenie podstawowe), która obejmuje zagadnienia dotyczące montażu butli CNG w pojazdach:

A)  TEORIA - C2.1

 • Rodzaje butli
 • Dobór butli i ich wyposażenia
 • Zasady montażu armatury do butli oraz montażu butli w pojazdach samochodowych
 • Omówienie narzędzi i wyposażenia niezbędnego do montażu butli CNG

B) PRAKTYKA - C2.2

Zajęcia obejmują przygotowanie butli i samochodu do montażu, montaż armatury na butli, montaż butli w pojeździe, podłączenie butli i sprawdzenie poprawności wykonania podłączeń. 


SZKOLENIE DUAL FUEL CNG  

Przeznaczone jest dla osób posiadających wiedzę w zakresie minimum SZKOLENIA PODSTAWOWEGO (C1.1 i C1.2) oraz SZKOLENIA na montaż butli (C2.1 i C2.2) 

Szkolenie DUAL FUEL CNG obejmuje systemy zasilania dwupaliwowego dla silników diesla: diesel + CNG:  

 • Full group - podające jednomiejscowo gaz do silnika
 • Sekwencyjne - z podaniem gazu oddzielnie do każdego cylindra
 • dedykowane - przeznaczone do określonego modelu pojazdu

Szkolenie dzieli się na dwie niezależne części (DC1 i DC2) 

A)  TEORIA - DC1 

Zajęcia obejmują omówienie poszczególnych rodzajów systemów  DEGAmix , (FG1M, FG2M, SEQ2M) ich budowę i działanie, zasady doboru do samochodów z silnikami diesla, zasady montażu, konfigurację, oraz kalibrację. Przedstawienie przykładowych rozwiązań zabudowy systemu DEGAmix w zależności od rodzaju układu zasilania silnika paliwem (diesla) oraz kategorii pojazdu (M1, N1, M2, N2, M3, N3). Omawiane są  narzędzia i wyposażenie niezbędne do montażu systemu DEGAmix

B) PRAKTYKA - BC2 

Dla potrzeb tego szkolenie wymagane jest, aby w pojeździe była już zamontowana butla CNG   

W czasie zajęć praktycznych w warsztacie podczas 2 dni odbywa się :

- ustalenie miejsc podłączeń i pobrania poszczególnych sygnałów odczytywanych przez system
- montaż i podłączenie elektroniki systemu DEGAmix  w samochodzie (M1, N1, M2, N2, M3, N3)
- sprawdzenie poprawności montażu i podłączeń
- konfiguracja systemu i uruchomienie silnika na dual fuel (diesel + CNG)
- kalibracja systemu w zakresie ograniczenia dawki diesla oraz ilości podawanego gazu
- testy drogowe, testy obciążeniowe i optymalizacja funkcjonowania systemu.

 

Pobierz formularz zgłoszenie na szkolenie DUAL FUEL CNG

Opiekun szkolenia: Małgorzata Talaśka-Gryz
e-mail: sp.56@elpigaz.com 
tel. (58) 349 49 40 lub 606 794 316