O autogazie wiemy wszystko


Szkolenie dla montażystów i serwisantów instalacji Dual Fuel LPG (diesel + LPG) w silnikach diesla zgodnie z homologacją PL*0062*00/G, PL*0059*00/G, PL*0060*00/G obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.  

 Teoria Praktyka  Zakres Ilość dni szkolenia Cena netto 

SZKOLENIE PODSTAWOWE LPG

 L1.1
SZKOLENIE PODSTAWOWE LPG - teoria   
Podstawy montażu, dobór elementów instalacji LPG do samochodów 
1 dzień 
(poniedziałek)
300 zł  (max. do 2 osób z ZM, za każdą dodatkową osobę 50 zł)


   L1.2 SZKOLENIE PODSTAWOWE LPG - praktyka
Montaż elementów instalacji LPG w komorze silnika

SZKOLENIE - montaż zbiorników LPG

L2.1
Szkolenie - montaż zbiorników LPG - teoria  
Dobór zbiorników LPG i ich wyposażenia. 
Zasady montażu.

1 dzień 
(wtorek)
300 zł  (max. do 2 osób z ZM, za każdą dodatkową osobę 50 zł) 

    L2.2 Szkolenie - montaż zbiorników LPG - praktyka 
Zbiorniki LPG i ich wyposażenie, mocowanie do zbiorników - montaż w pojeździe.

SZKOLENIE DUAL FUEL LPG

DL1
Szkolenie - Systemy Dual Fuel LPG - teoria (1)
Montaż, konfiguracja i kalibracja systemu DEGAmix w silnikach diesla - teoria
1 dzień 
(środa)
300 zł  (max. do 2 osób z ZM, za każdą dodatkową osobę 100 zł) 

     DL2 Szkolenie - Systemy Dual Fuel LPG - praktyka 
Montaż i podłączenie systemu DEGAmix oraz konfiguracja, uruchomienie i kalibracja w samochodzie (2)
2 dni 
(czwartek, piątek)
600 zł  (max. do 2 osób z ZM, za każdą dodatkową osobę 100 zł) 

 

(1) Wymagana jest wiedza w zakresie minimum SZKOLENIA PODSTAWOWEGO (L1.1 i L1.2) oraz SZKOLENIA na montaż zbiorników (L2.1 i L2.2)
(2) Wymagane jest, aby w pojeździe był już zamontowany zbiornik LPG


SZKOLENIA przeznaczone są dla osób zainteresowanych opanowaniem wiedzy i zdobyciem umiejętności  niezbędnych dla montażu w samochodach  i serwisowania systemów Dual Fuel zasilania silników diesla gazem LPG.

Szkolenie na montaż instalacji LPG Dual Fuel składa się z teoretycznych i praktycznych zajęć, mających na celu przyswojenie wiedzy dotyczącej zasad działania i pracy poszczególnych elementów systemu oraz przepisów i regulaminów, których należy przestrzegać podczas prawidłowego montażu. 

Szkolenia praktyczne są uzupełnieniem wiedzy zdobytej podczas zajęć teoretycznych - obejmują zajęcia praktyczne prowadzone w warsztacie montażu instalacji gazowych. 


SZKOLENIE PODSTAWOWE LPG 

Jest to pierwsza część szkolenia dla osób zainteresowanych montażem i serwisowaniem instalacji gazowych w samochodach. Ta część obejmuje szkolenie  w zakresie montażu elementów instalacji gazowej w samochodach, w którego zakres wchodzą: 

A)  TEORIA - L1.1

 • Budowa samochodowej instalacji gazowej i zasada działania
 • Podstawy montażu  instalacji gazowej  w pojazdach samochodowych (kat. M1 i N1) oraz obowiązujące przepisy
 • Dobór elementów systemu wtrysku gazu LPG IV generacji do samochodów 
 • Omówienie narzędzi i wyposażenia niezbędnego do montażu i elementów instalacji gazowych i ich serwisowania

B) PRAKTYKA - L1.2

 • Montaż elementów mechanicznych instalacji gazowej (wtrysku gazu) w komorze silnika 
 • Kontrola i sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania 


SZKOLENIE - montaż zbiorników LPG

Jest to druga część szkolenia (uzupełniająca szkolenie podstawowe), która obejmuje zagadnienia dotyczące montażu zbiorników LPG w pojazdach:

A)  TEORIA - L2.1

 • Rodzaje zbiorników
 • Dobór zbiorników i ich wyposażenia
 • Zasady montażu armatury do zbiorników oraz montażu zbiorników w pojazdach samochodowych
 • Omówienie narzędzi i wyposażenia niezbędnego do montażu zbiorników

B) PRAKTYKA - L2.2

Zajęcia obejmują przygotowanie zbiornika i samochodu do montażu, montaż armatury na zbiorniku, montaż zbiornika w pojeździe, podłączenie zbiornika i sprawdzenie poprawności wykonania podłączeń. 


SZKOLENIE DUAL FUEL LPG  

Przeznaczone jest dla osób posiadających wiedzę w zakresie minimum SZKOLENIA PODSTAWOWEGO (L1.1 i L1.2) oraz SZKOLENIA na montaż zbiorników (L2.1 i L2.2) 

Szkolenie DUAL FUEL LPG obejmuje systemy zasilania dwupaliwowego dla silników diesla: diesel + LPG:  

 • Full group - podające jednomiejscowo gaz do silnika
 • Sekwencyjne - z podaniem gazu oddzielnie do każdego cylindra
 • dedykowane - przeznaczone do określonego modelu pojazdu

Szkolenie dzieli się na dwie niezależne części (DL1 i DL2) 

A)  TEORIA - DL1 

Zajęcia obejmują omówienie poszczególnych rodzajów systemów  DEGAmix , (FG1M, FG2M, SEQ2M) ich budowę i działanie, zasady doboru do samochodów z silnikami diesla, zasady montażu, konfigurację, oraz kalibrację. Przedstawienie przykładowych rozwiązań zabudowy systemu DEGAmix w zależności od rodzaju układu zasilania silnika paliwem (diesla) oraz kategorii pojazdu (M1, N1, M2, N2, M3, N3). Omawiane są  narzędzia i wyposażenie niezbędne do montażu systemu DEGAmix

B) PRAKTYKA - BL2 

Dla potrzeb tego szkolenie wymagane jest, aby w pojeździe był już zamontowany zbiornik LPG   

W czasie zajęć praktycznych w warsztacie podczas 2 dni odbywa się :

- ustalenie miejsc podłączeń i pobrania poszczególnych sygnałów odczytywanych przez system
- montaż i podłączenie elektroniki systemu DEGAmix  w samochodzie (M1, N1, M2, N2, M3, N3)
- sprawdzenie poprawności montażu i podłączeń
- konfiguracja systemu i uruchomienie silnika na dual fuel (diesel + LPG)
- kalibracja systemu w zakresie ograniczenia dawki diesla oraz ilości podawanego gazu
- testy drogowe, testy obciążeniowe i optymalizacja funkcjonowania systemu.

 

Pobierz formularz zgłoszenie na szkolenie DUAL FUEL LPG

Opiekun szkolenia: Małgorzata Talaśka-Gryz
e-mail: sp.56@elpigaz.com 
tel. (58) 349 49 40 lub 606 794 316