O autogazie wiemy wszystko


Zastosowanie systemu przynosi także wymierne korzyści ekonomiczne głównie w postaci zmniejszenia kosztów eksploatacji poprzez zastąpienie drogiego ON tańszym paliwem gazowym (LPG / CNG / LNG / BIOGAZEM). Efektywność systemów DEGAmix i VELA Diesel jest największa dla pojazdów pracujących pod obciążeniem – przewożących duże wagowo ładunki; natomiast pokonywanie dużych tras wpływa na szybki zwrot inwestycji w instalacje Dual Fuel.

Wielkość uzyskiwanych oszczędności z wykorzystaniem technologii Dual Fuel w systemach DEGAmix i VELA Diesel zależy od kilku czynników:

  • Różnicy w cenach zakupu pomiędzy ceną oleju napędowego (diesla) a ceną zastosowanego gazu
  • Zapotrzebowania silnika na ON przy zasilaniu bazowym/rodzimym - jednopaliwowym
  • Wielkość zużycia gazu w odniesieniu do zużycia ON przy zasilaniu bazowym/rodzimym
  • Różnicy pomiędzy bazowym zużyciem ON (zasilanie jednopaliwowe) a sumą zużycia ON + GAZ przy zasilaniu Dual Fuel