O autogazie wiemy wszystko


Bardzo ważną zaletą systemu Dual Fuel (ON+LPG) dla siników wysokoprężnych, jest znacznie niższa emisja składników toksycznych i sadzy niż w przypadku spalania tylko ON. W komorze spalania wolno-ssącej (bez doładowania) jednostki Diesla nie dopalają się do końca wszystkie składniki paliwa i powstają zanieczyszczenia takie jak:

  • CO (tlenek węgla),
  • HC (węglowodory),
  • cząstki stałe.

Oznacza to, że nawet w procesie spalania silnika z wtryskiem bezpośrednim (ale bez systemu common rail) zaledwie 75-80% wtryskiwanego paliwa ulega fizykochemicznej przemianie, a produktami ubocznymi są składniki szkodliwe przedostające się do atmosfery.  

Z zamontowaną instalacją DEGAmix aż 95% dostarczonego paliwa ulega dopaleniu, a udział składników toksycznych ulega znacznemu obniżeniu. Zostało to potwierdzone przez badania emisji spalin wykonane w certyfikowanej jednostce badawczej.