O autogazie wiemy wszystko


W systemie DUAL FUEL gaz LPG jest dodatkowo podawany do silnika pracującego na ON. Zastosowanie systemu DEGAmix pozwala na zmniejszenie zużycia ON od 20 do 30 procent, przy podaniu w jego miejsce LPG (około 20 – 30 procent), który jest znacznie tańszy od oleju napędowego.

Rozwiązanie firmy ELPIGAZ nie wymaga ingerencji w dieslowski układ zasilania zarówno w część mechaniczną (wysokociśnieniową) jak i sterownik elektroniczny. W systemie DUAL FUEL gaz wtryskiwany jest do kolektora ssącego i wraz z powietrzem zasysany jest do cylindrów. Następnie do mieszanki powietrza z gazem w cylindrze, w końcu suwu sprężania wtryskiwany jest ON pod odpowiednim ciśnieniem. Takie rozwiązanie jest optymalne dla podania odpowiedniej ilości gazu wg zapotrzebowania silnika oraz dla uzyskania wymaganego składu mieszanki powietrzno-gazowej.

Ze względu na sposób doprowadzenia gazu do silnika można wyróżnić dwa rodzaje systemów Dual Fuel:

  • Sekwencyjne - wielpunktowe doprowadzenie gazu w fazie ssania
  • Full Group - podanie jednomiejscowe gazu

SEKWENCYJNE (SEQ)

Gaz podawany jest przez oddzielne wtryskiwacze do każdego cylindra w fazie suwu ssania, po otwarciu zaworów ssących. W kolektorze ssącym poza wlotem do zaworów znajduje się tylko powietrze - tak jak podczas pracy na paliwie bazowym. Mieszanka powietrza z gazem zasysana jest do wnętrza poszczególnych cylindrów zgodnie z sekwencją ich pracy.

 

     DUAL FUELline 

FULL GROUP (FG)

Gaz doprowadzany jest do kolektora ssącego w jednym miejscu przed rozdzieleniem na poszczególne cylindry. Cały kolektor ssący wypełniony jest mieszaniną powietrza z gazem, która następnie zasysana jest do poszczególnych cylindrów silnika. 

    DUAL FUELline

System DEGAmix nie podaje gazu na biegu jałowym, przy hamowaniu silnikiem oraz na wysokich obrotach. 

W przypadku awarii którekolwiek z elementów systemu DEGAmix lub po przekroczeniu granicznej temperatury gazów spalinowych w kolektorze wylotowym następuje automatyczne odcięcie dopływu gazu do silnika i przejście do zasilania wyłącznie olejem napędowym. Rozwiązanie to zapewnia całkowite bezpieczeństwo silnika oraz odporność na ewentualne awarie systemu.