Sobre autogas lo sabemos todo

Wszechstronne zastosowanie pulsatorów.

Pulsatory pneumatyczne magazynują, a następnie uwalniają w bardzo krótkim czasie sprężone powietrze poprzez odpowiednio ukształtowane i ukierunkowane dysze.

Podczas napełniania naczynia ciśnieniowego powietrze przepływa z sieci zasilającej sprężonego powietrza poprzez zawór zwrotny, dodatkowo część powietrza jest dostarczana do zaworu elektromagnetycznego, zabudowanego na głowicy membranowej. W zależności od wykonania zbiornika na jednym z króćców jest zamontowany wyłącznik ciśnieniowy, informuje on o gotowości pracy pulsatora (zbiornik napełniony). Po otrzymaniu sygnału z układu sterowania, zawór elektromagnetyczny powoduje zadziałanie głowicy membranowej tj. otwarcie wylotu powietrza. Następuje szybkie wybuchowe opróżnienie zbiornika. Zamknięcie wylotu następuje samoczynnie pod wpływem działania sprężyny.

Zastosowanie pulsatorów eliminuje powstawanie nawisów, zatykanie się wylotów, oklejanie ścian  zbiorników. W efekcie powiększa się tym samym pojemność użyteczna zbiorników oraz zapewniona jest ciągłość procesu technologicznego.


Typowe formy zalegania materiałów sypkich:


Pulsatory pneumatyczne umożliwiają składowanie materiałów w dużych zbiornikach stalowych lub zbiornikach betonowych metodę dynamicznej aeracji. Pulsatory pneumatyczne stosowane są też w wielu innych miejscach przede wszystkim na wieżach wymienników pieców cementowych, na lejach zasypowych elektrofiltrów, do przedmuchiwania korków lub oklejeń powstających w rurach przesypowych oraz innego rodzaju urządzeniach.

Pulsatory pneumatyczne mają zastosowanie w:

  • cyklonach
  • zasypach
  • rurociągach transportowwych
  • lejach i korytach
  • instalacjach filtrów
  • gorących ciągach pieców cementowych
  • wlotach do chłodników rusztowych
  • zsuwniu
  • wlotach do młynów kulowych
  • szybach rozładunkowych.


Wszystkie pulsatory są zabezpieczane antykorozyjnie przez malowanie powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej oraz podlegają 100% kontroli szczelności.