Sobre autogas lo sabemos todo


Zbiornik  jest głównym podzespołem pulsatora pneumatycznego, który znajduje zastosowanie w usuwaniu nawisów, złogów, zawieszeń, oklejeń, napieków, tj. zjawisk występujących podczas składowania, przechowywania i transportu materiałów sypkich w ciągach technologicznych. Zadaniem tego zbiornika jest magazynowanie, a następnie uwalnianie w bardzo krótkim czasie sprężonego powietrza poprzez odpowiednio ukształtowaną i ukierunkowaną dyszę.

Zbiornik składa się z dwóch den i płaszcza, do którego wspawane są naprzeciw siebie dwa kołnierze, z których jeden służy do mocowania na rurociągu technologicznym, a w drugim zamocowana jest głowica membranowa (zespół do szybkiego wyrzutu sprężonego powietrza). Ponadto w płaszczu zbiornika wspawane są króćce do zamontowania armatury pneumatycznej.

Produkcja odbywa się na zautomatyzowanych liniach z zastosowaniem najnowocześniejszych urządzeń wg sprawdzonych na przestrzeni lat technologii. Zbiorniki do pulsatorów wykonywane są wg określonej dokumentacji technicznej.

W technologii produkcji nasze produkty podlegają obróbce plastycznej na zimno elementów z blach o grubości od 1,5 mm do 5 mm, cięciu laserem (pozwala to na ogromną precyzję i otrzymanie różnorodnych kształtów), wykorzystujemy proces tłoczenia na prasach, spawanie elektryczne elektrodą otulaną i w osłonie gazów na zautomatyzowanych liniach. Posiadamy nowoczesną malarnię proszkową i myjnię chemiczną.

Wszystkie zbiorniki do pulsatorów są zabezpieczane antykorozyjnie przez malowanie powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej oraz podlegają 100% kontroli szczelności.


Przykładowe parametry zbiorników do pulsatorów:


Zbiornik o średnicy 396 mm:

V – 60 l         A – 565 mm
V – 90 l         A – 816 mm
V – 120 l       A – 1067 mm
V – 150 l       A – 1318 mm


Zbiornik o średnicy 457 mm:

V – 180 l       A – 1238 mm
V – 200 l       A – 1364 mm