Sobre autogas lo sabemos todo

Paszport techniczny


Dla każdego zbiornika ciśnieniowego wydawany jest paszport techniczny.

W technice paszport to dokument wystawiany dla urządzeń wymagających szczególnego nadzoru podczas eksploatacji - np. zbiorników ciśnieniowych kontrolowanych przez uprawnione firmy i urzędy dozoru technicznego, aby użytkownik posiadał niezbędne dane techniczne produktu oraz znał możliwości i warunki jego zastosowania.

Producenci podają w paszporcie istotnie dane konstrukcji wyrobów oraz potwierdzają wykonanie prób mających na celu potwierdzenie wymaganych parametrów (szczelność, itp.). Odpowiedni dozór techniczny dopuszcza do eksploatacji wyroby i urządzenia na kolejne okresy podane w paszporcie.

Każdy zbiornik opuszczający linię produkcji zakładu w Gorlicach zaopatrzony jest w paszport techniczny. W przypadku zagubienia lub zniszczenia paszportu technicznego danego produktu możliwe jest otrzymanie duplikatu paszportu.


Jak otrzymać duplikat na zbiornik ciśnieniowy marki POLMOCON?