Sobre autogas lo sabemos todo

Pulsatory pneumatyczne to naczynia ciśnieniowe wyposażone w odpowiednią armaturę, w których magazynowane jest sprężone powietrze w celu jego uwolnienia w bardzo krótkim czasie tak aby uzyskać szybkie wybuchowe opróżnienie zbiornika.

Pulsatory stosuje się w celu rozwiązywania problemów związanych z zaleganiem materiałów sypkich na ścianach zbiorników. Zastosowanie pulsatorów wynika z koniczności rozwiązania problemów związanych z zaleganiem materiałów sypkich przy ściankach zbiorników.  Pierwsze realizacje zastosowania pulsatorów miały miejsce na silosach i bunkrach węglowych zarówno w kopalniach, jak i elektrowniach. Z wykonanych w okresie ostatnich lat rozwiązań na uwagę zasługują instalacje:

  • zrealizowane w przemyśle cementowym,
  • w elektrociepłowniach i w elektrowniach,
  • wdrożone przemyśle  chemicznym np. zakłady sodowe,
  • stosowane u producentów i użytkowników instalacji odsiarczania spalin.

W zakładzie produkcji zbiorników w Gorlicach produkowane są zbiorniki do pulsatorów pneumatycznych dla klientów z wielu gałęzi przemysłu.

Produkcja odbywa się na zautomatyzowanych liniach z zastosowaniem najnowocześniejszych urządzeń wg sprawdzonych na przestrzeni lat technologii. Zbiorniki do pulsatorów wykonywane są wg określonej dokumentacji technicznej.

W szerokim wykorzystaniu pulsatorów specjalizują się określone firmy do których należy m.in. Przedsiębiorstwo Wdrażania Innowacji INWET Sp. z o.o., które wykonuje realizacje projektów w oparciu o pulsatory dla wielu firm w kraju i zagranicą.

Wszystkie pulsatory są zabezpieczane antykorozyjnie przez malowanie powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej oraz podlegają 100% kontroli szczelności.