Sobre autogas lo sabemos todo

Współczesna pneumatyka charakteryzuje się szerokim obszarem zastosowań, przewijając się, świadomie lub nie przez życie nas wszystkich. Z technika tą spotykamy się na co dzień pośrednio lub bezpośrednio, najczęściej tego nie zauważając. W pneumatyce wykorzystywane jest techniczne zastosowanie powietrza pod ciśnieniem, przy czym wykorzystuje się nadciśnienie, niekiedy również podciśnienie. Znajduje to zastosowanie w produkcji zbiorników pneumatycznych.

Zbiorniki pneumatyczne stosowane są we wszystkich instalacjach sprężonego powietrza i spełniają przede wszystkim funkcję:  

  • zmniejszania pulsacji ciśnienia w instalacjach sprężonego powietrza
  • akumulacji wymaganej ilości sprężonego powietrza
  • ochładzanie powietrza.

Grupa kapitałowa ELPIGAZ z Zakładem Produkcji Zbiorników POLMOCON w Gorlicach ma ponad 35-letnią tradycję produkcji i sprzedaży zbiorników ciśnieniowych. Zbiorniki te są zbiornikami o najwyższej jakości. Podlegają one odbiorom przez właściwy Urząd Dozoru Technicznego. Zbiorniki pneumatyczne wykonane są zgodnie z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach. Każdy zbiornik ciśnieniowy posiada odpowiedni paszport techniczny

Linie produkcyjne w Gorlicach opuściło już ponad 1 000 000 (1 mln) zbiorników, a ich nabywcami są takie firmy jak URSUS, JELCZ, SANOK, MEGA, POL-AGRA, AUTOSAN, INWET, HUTA STALOWA WOLA i inne. W nasze zbiorniki pneumatyczne są wyposażane ciągniki rolnicze, naczepy, samochody ciężarowe, maszyny budowlane, przyczepy i in. Można je spotkać w  kopalniach, hutach, cementowniach, zakładach chemicznych, u producentów autobusów i samochodów ciężarowych.

W technologii produkcji nasze produkty podlegają obróbce plastycznej na zimno elementów z blach o grubości od 1,5mm do 5mm, cięciu laserem (pozwala to na ogromną precyzję i otrzymanie różnorodnych kształtów), wykorzystujemy proces tłoczenia na prasach, spawanie elektryczne elektrodą otulaną i w osłonie gazów na zautomatyzowanych liniach. Posiadamy nowoczesną malarnię proszkową, myjnię chemiczną.

Wszystkie zbiorniki pneumatyczne są zabezpieczane antykorozyjnie przez malowanie powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej oraz podlegają 100% kontroli szczelności.