O autogazie wiemy wszystko

Zbiorniki LPG firmy ELPIGAZ

Firma ELPIGAZ jest producentem szerokiej gamy zbiorników na gaz LPG i CNG, które przeznaczone są do montażu w różnego typu pojazdów zasilanych silnikiem benzynowym oraz diesla. W ofercie posiadamy:

 • Zbiorniki cylindryczne – w kształcie walca o średnicach od 200 do 450 mm oraz długościach od 180 do 1737 mm, co daje zakres pojemności od 4,7 do 240 litrów.
 • Zbiorniki toroidalne MVA oraz Zbiorniki toroidalne 4 otworowe– w kształcie koła (torusa) o średnicach od 565 do 720 mm i wysokości od 180 do 300 mm co pozwala na uzyskanie pojemności 107 litrów  w zbiornikach MoreMo lub 100 litrów  w przypadku zbiorników Hit
 • Zbiorniki dużej pojemności LC – to największe na rynku zbiorniki LPG do samochodów o średnicach od 565 do 720 mm i długości od 350 do 1400 mm, których pojemność wynosi od 74 do 545 litrów.


Polski Produkt Przyszłości dla zbiorników Hit


W grudniu 2013 roku zbiorniki Hit zostały wyróżnione przez Kapitułę Konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod patronatem honorowym Ministra Gospodarki, w kategorii Wyrób Przyszłości w Fazie Wdrożeniowej. Przyjęte kryteria oceny przez niezależnych ekspertów to przede wszystkim poziom innowacyjności rozwiązania i zapotrzebowania rynku na produkt, wpływ na środowisko oraz porównywalność parametrów technicznych z odpowiednikami światowymi.  

Medal Europejski BCC dla zbiorników MoreMo i Hit

Zbiorniki MoreMo i Hit wyróżnione zostały Medalem Europejskim BCC, który przyznawany jest produktom spełniającym standardy europejskie. Nagroda jest jednocześnie rekomendacją wystawioną wyróżnionym produktom przez najważniejszą dla przedsiębiorców instytucję działającą przy Komisji Europejskiej - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (reprezentowane przez ministra ds. członkostwa w UE) oraz przez Business Centre Club.


Wraz z wprowadzeniem nowoczesnych rozwiązań i możliwości technologicznych, konstrukcje samochodów zmieniły się w taki sposób, aby można było wykorzystać jak najwięcej dostępnej przestrzeni, a także obniżyć masę własną i jednocześnie zwiększyć zasięg pojazdu na jednym tankowaniu. Podobna myśl przyświecała konstruktorom zbiornika MoreMo (More& Modern czyli więcej i nowocześniej) oraz Hit (tradycyjny montaż i zmniejszony ciężar).

  
 
Rys. Porównanie zbiorników MoreMo i Hit


Zbiorniki MoreMo i Hit zostały stworzone o najnowsze osiągnięcia inżynierów firmy ELPIGAZ, dzięki czemu spełniają wszelkie funkcje zbiorników toroidalnych dostępnych na rynku, a także posiadają długą listę innych zalet, co zostało docenione przez niezależne instytucje certyfikujące oraz oceniające.

 Zbiorniki MoreMo

 Zbiorniki Hit

 • większa pojemność LPG dla podobnych wymiarów
 • tradycyjny montaż: dwu i czteropunktowy
 • nowatorski, prosty i jednopunktowy montaż
 • mniejszy ciężar dla podobnych pojemności
 • szeroki zakres stosowanej armatury (MVA, 3 i 4-otworowe
 • szeroki zakres stosowanej armatury (MVA, 3 i 4-otoworowe)
 • różne pozycje montażu (leżące, podwieszane, stojące)
 • różne pozycje montażu (leżące, podwieszane)


Zbiorniki produkowane przez ELPIGAZ powstają w zakładzie o wieloletniej obecności na rynku, a także dużym doświadczeniu w produkcji zbiorników ciśnieniowych na potrzeby motoryzacji. Wytwarzane zbiorniki spełniają wszelkie wymagania norm obowiązujących w Polsce, ale także całej Unii Europejskiej, a potwierdzeniem ich najwyższej jakości oraz solidności są m.in. certyfikowany System Jakości ISO 9001, a także fakt, że stosowane są na pierwszy montaż przez producentów pojazdów, którzy oferują fabryczne zasilanie oferowanego pojazdu mieszanką LPG. Należy również podkreślić fakt, że przy zabezpieczeniu antykorozyjnym zbiorników LPG stosowane są identyczne technologie, c w przypadku produkcji zbiorników pneumatycznych (dla układów hamulcowych), które gwarantują wieloletnią eksploatację po zamontowaniu na ramie pojazdu, nawet w warunkach agresywnego oddziaływania czynników zewnętrznych.

Certyfikaty:

Zbiorniki LPG z firmy ELPIGAZ spełniają wymagania określone przepisami Polskimi (TDT) oraz międzynarodowymi (Regulamin EKG ONZ No. 67R01, GOST, UkrCEPRO). Informacje z wykazami zbiorników i posiadanymi certyfikatami dostępne są na stronach opisujących poszczególne rodzaje zbiorników: cylindryczne, toroidalne MVA i toroidalne 4-otworowe oraz dużej pojemności LC.