O autogazie wiemy wszystko


Miło nam poinformować, że toroidalne zbiorniki Hit firmy ELPIGAZ zostały wyróżnione przez Kapitułę konkursu Polski Produkt Przyszłości. 9 grudnia br. w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XVI edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Wśród laureatów tegorocznej edycji jest spółka ELPIGAZ, która zdobyła wyróżnienie w kategorii Wyrób Przyszłości w Fazie Wdrożeniowej za linię toroidalnych zbiorników Hit do samochodowych instalacji LPG. 

    ..

uroczystości udział wzięli podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bogdan, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak oraz autorzy tegorocznych prac konkursowych i laureaci poprzednich edycji Konkursu, przedstawiciele świata nauki i biznesu, przedstawiciele administracji oraz parlamentarzyści.

Projekty oceniane są przez grono niezależnych ekspertów. Przyjęte kryteria oceny to przede wszystkim poziom innowacyjności rozwiązania i zapotrzebowania rynku na produkt oraz wpływ na środowisko. Istotne znaczenie przy wyborze najlepszych przedsięwzięć mają również: porównywalność parametrów technicznych z odpowiednikami światowymi, wzrost eksportu i zatrudnienia, konkurencyjność cenowa oraz kwestie związane z ochroną własności przemysłowej. 

Konstrukcje samochodów zmieniają się w kierunku wykorzystania do maksimum przestrzeni w autach i obniżenia ciężaru, przy jednoczesnym zwiększeniu zasięgu na jednym tankowaniu. Spełnieniem tych oczekiwań jest nowoczesna linia toroidalnych zbiorników Hit do samochodowych instalacji LPG. Stosowane rozwiązanie konstrukcyjne pozwalające na obniżenie masy zbiornika, a co za tym idzie, zmniejszenie ciężaru instalacji gazowej i zmniejszenie masy pojazdu zasilanego gazem jest innowacyjne w skali świata. Nowy produkt daje wymierne oszczędności, zarówno w aspekcie finansowym jak i ekologicznym.

Korzyści wynikające z wdrożenia nowoczesnych zbiorników Hit:

  • Korzyści ekonomiczne wynikające z oszczędności materiałowych przy produkcji zbiorników wynikające z zastosowania cieńszej blachy.
  • Oszczędności w wyniku skrócenia czasu produkcji uzyskane w wyniku uproszczenia konstrukcji, unifikacji elementów i zespołów, skrócenia czasu na przezbrajanie maszyn i narzędzi, automatyzacji procesów produkcyjnych. Analiza procesów produkcyjnych nowych technologii wykazuje oszczędności na poziomie od 15 do 25% w stosunku do pracochłonności produkcji dla dotychczasowych wyrobów występujących na rynku.
  • Zmniejszenie energochłonności – zastosowanie wagowo ok. 25% mniej materiałów  do produkcji zbiorników LPG o w stosunku do aktualnie stosowanych zapewnia oszczędności energii w całym procesie produkcyjnym (od cięcia , przez tłocznie, wykrawanie, spawanie, obróbkę cieplną  do mycia i malowania oraz transportu wewnętrznego) zapewni ok 20% oszczędności w zużyciu gazu i energii elektrycznej.
  • Nowoczesna konstrukcja pozwoliła na obniżenie masy zbiornika, a co za tym idzie, zmniejszenie ciężaru instalacji gazowej i zmniejszenie masy pojazdu zasilanego gazem. Zmniejszenie masy pojazdu wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa i również  na zmniejszenie emisji spalin liczonej w gramach/km, a w szczególności gazów cieplarnianych (CO2), które aktualnie jest głównym parametrem przy ocenie wpływu transportu na środowisko. 


Więcej na temat zbiorników toroidalnych Hit >>