O autogazie wiemy wszystko


Instalacja CNG do silników Diesla rozwiązaniem na rosnące ceny paliw

Ceny paliw nieustannie rosną - w ciągu ostatnich 10 lat wzrosły o ponad 100% !

Drożeją surowce, podnoszone są podatki i akcyzy, wzrastają marże producentów paliw i ich pośredników. Z drugiej strony konkurencja na rynku transportowym zaostrza się, a klienci oczekują obniżania cen.Wykres: Zmiana ceny ON na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Niestety, nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie trand zmian cen paliw się zmienił.


Jednym ze sposobów radzenia sobie z trudną sytuacją rynkową jest podnoszenie efektywności własnych usług oraz szukanie rozwiązań obniżających koszty, takich jak systemy zasilania dwupaliwowego: DEGAmix i VELA Diesel.

Potencjał technologii DEGAmix i VELA Diesel dostrzeżemy szczególnie wyraźnie, gdy uświadomimy sobie, że koszt paliwa stanowi obecnie nawet 40-45% ogółu kosztów ponoszonych przez przewoźników.

Jeżeli dzięki zastosowaniu technologii zasilania dwupaliwowego ON + CNG  obniżymy koszty paliwa o 30% to przełoży się to na spadek całkowitych kosztów prowadzenia działalności.

Dodatkowo w różnych krajach Europy są dodatkowe ulgi z tytułu zasilania CNG jak na przykład w Niemczech, gdzie do 31.12.2020 r. jest 100% ulga z opłat drogowych dla pojazdów powyżej 7,5 tony zasilanych m.in. dwupaliwowo ON + CNG. Więcej informacji >>


 

  

     Wykres: Struktura kosztów typowej firmy transportowej