Sobre autogas lo sabemos todo

Zespoły i urządzenia wykorzystujące sprężone powietrze znajdują szerokie zastosowanie niemalże w każdej dziedzinie gdzie jest wykorzystywana technika. Każda instalacja pneumatyczna wymaga wkomponowania zbiornika ciśnieniowego. W tym celu produkowane są zbiorniki o różnych pojemnościach i różnym układzie króćców, aby mogły być następnie wykorzystane w jak najszerszym zakresie.

Wśród tych zbiorników wyróżnia się poszczególne odmiany różniące się ciśnieniem roboczym (ciśnieniem pracy), ułożeniem króćców w dnach oraz gwintem wewnętrznym króćców. Ogólnie można je podzielić na: 
              

  1. Zbiorniki z króćcami 1” wg odmiany (typu) A   czytaj więcej
  2. Zbiorniki z króćcami 1” wg odmiany (typu) B   czytaj więcej
  3. Zbiorniki z króćcami 1/2” wg odmiany (typu) B   czytaj więcej


Zbiorniki wg odmiany (typu) A i B to zbiorniki zaprojektowane na ciśnienie robocze 12,5 bar.

Zbiorniki te mogą być wyposażone w króćce 1” lub 1/2” w różnym ułożeniu.

Wszystkie zbiorniki powietrza są zabezpieczenie antykorozyjnie przez malowanie powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej oraz podlegają 100% kontroli szczelności.