O autogazie wiemy wszystko

Dokumenty wymagane do uzyskania wpisu na listę ITS (Instytut Transportu Samochodowego):

  1. kopia faktury zakupu analizatora spalin
  2. kopia aktualnej legalizacji analizatora spalin
  3. kopia faktury zakupu detektora gazu
  4. kopia certyfikatu jakości CE detektora spalin.


Powyższe dokumenty należy wysłać mailem na adres sp.56@elpigaz.com.

Istnieje również możliwość wysłania powyższych dokumentów pocztą pod adres:

      ELPIGAZ Sp. z o.o.
      ul. Magazynowa 14 
      PL 86-300 Grudziądz

W razie pytań związanych z wpisem na listę ITS prosimy o kontakt z p. Małgorzatą Talaśka-Gryz, e-mail: sp.56@elpigaz.com, tel.  606 794 316 

Zobacz także