O autogazie wiemy wszystko


WSPÓŁPRACA  Z  ELPIGAZ – krok po kroku …


I.    Warsztat wpisany na listę ITS i z podpisaną umową z firmą ELPIGAZ

 1. Dostarczenie przez Zakład Montażu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia na listę ITS w ramach homologacji ELPIGAZ.
 2. Wpisanie ZM na listę ITS
 3. Dostarcznie przez ZM dokumentów rejestracyjnych w celu przygotowania do podpisania umowy z firmą ELPIGAZ.
 4. Podpisanie umowy z firmą ELPIGAZ.
 5. Zakup przez ZM licencjonowanego oprogramowania (KODEX) niezbędnego do wystawiania Wyciągów ze Świadectwa Homologacji.
 6. Zakup przez ZM kompletnego gazowego układu zasilania ELPIGAZ u Autoryzowanego Dystrybutora.
 7. Montaż instalacji ELPIGAZ w pojeździe Klienta.
 8. Uzupełnienie przez ZM Dokumentacji Identyfikacyjnej Montażu (DIM) w programie KODEX o elementy zamontowane w pojeździe i przekazanie właścicielowi samochodu dokumentu Wyciągu ze Świadectwa Homologacji od razu po montażu kompletnego gazowego układu zasilania.  
 9. Po dokonanym montażu Zakład Montażu dostarcza Autoryzowanemu Dystrybutorowi lub do centrali firmy ELPIGAZ:
  - odcinek C1 – "Dokumentacja Identyfikacyjna dla firmy ELPIGAZ" wraz z wymaganymi podpisami i pieczęciami
  - zapis cyfrowy wyciągu ze świadectwa homologacji w formacie wymaganym przez ELPIGAZ (KODEX)
  - wydruk z analizatora spalin.

Dokumentacja Identyfikacyjna Montażu (DIM):

Warunkiem wydania Druku Wyciągu ze Świadectwa Homologacji na postawie umowy jest wykonanie zabudowy gazowego układu zasilania z elementów zakupionych u Autoryzowanych Dystrybutorów firmy ELPIGAZ na terenie całej Polski lub bezpośrednio w firmie ELPIGAZ Sp. z o.o.

Zakład Montażu ma obowiązek wyznaczenia od jednej do czterech osób odpowiedzialnych za obligatoryjne wypełnienie formularzy Dokumentacji Identyfikacyjnej Montażu (DIM) dla każdej wykonanej zabudowy. Formularz DIM zawiera dane: właściciela pojazdu, samego pojazdu, zamontowanych elementów gazowego układu zasilania oraz wielkości emisji spalin. 


II.    Warsztat wpisany na listę ITS, ale jeszcze bez podpisanej umowy z firmą ELPIGAZ

 1. Dostarczenie przez Zakład Montażu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia na listę ITS w ramach homologacji ELPIGAZ.
 2. Wpisanie ZM na listę ITS.
 3. Zakup przez ZM kompletnego gazowego układu zasilania ELPIGAZ u Autoryzowanego Dystrybutora.
 4. Montaż instalacji ELPIGAZ w pojeździe Klienta.
 5. ZM wypełnia Dokumentację Identyfikacyjną Montażu (DIM), którą pobiera ze strony internetowej ELPIGAZ.
 6. Wypełniony DIM Zakład Montażu wysyła do siedziby firmy ELPIGAZ, gdzie zostaje wystawiony Wyciąg ze świadectwa homologacji, który następnie zostaje odesłany Zakładowi Montażu.
 7. Po otrzymaniu dokumentów ZM przekazuje właścicielowi samochodu Wyciągu ze Świadectwa Homologacji
 8. Po dokonanym montażu Zakład Montażu dostarcza Autoryzowanemu Dystrybutorowi lub do centrali firmy ELPIGAZ:
  - odcinek C1 – "Dokumentacja Identyfikacyjna dla firmy ELPIGAZ" wraz z wymaganymi podpisami i pieczęciami
  - zapis cyfrowy wyciągu ze świadectwa homologacji w formacie wymaganym przez ELPIGAZ (KODEX)
  - wydruk z analizatora spalin.