O autogazie wiemy wszystko


Jak zamówić duplikat "wyciągu ze świadectwa homologacji"?


Pobierz wniosek
 

Składający wniosek zobowiązany jest do:

  1. podania pełnej nazwy firmy (lub imię i nazwisko dla osób fizycznych), adresu wraz z kodem pocztowym, nr NIP (lub PESEL), nr telefonu kontaktowego,
  2. podania danych samochodu – marka, model, numer VIN, pojemność, rok produkcji.

Wniosek należy skierować bezpośrednio do zakładu

  • który dokonał zabudowy instalacji LPG w samochodzie.

Gdy zgłoszenie bezpośrednio do zakładu montażu jest niemożliwe np. zakład zaprzestał prowadzenia działalności prosimy o kontakt:

Cena za wydanie duplikatu:

  • 100,00 zł netto duplikat do 24 miesięcy od daty montaż
  • 150,00 zł netto duplikat powyżej 24 miesięcy od daty montażu.

Prosimy o nie przesyłanie opłaty za duplikat „wyciągu ze świadectwa homologacji…” przed uzyskaniem potwierdzenia.