O autogazie wiemy wszystko


  • W celu otrzymania duplikatu poświadczenia zbiornika CNG marki POLMOCON, należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu protokołu z badania i decyzji dla zbiornika CNG do Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego w Krakowie, zgodnie z instrukcją dostępną na stronie TDT  --> kliknij tutaj
  • Jak otrzymać duplikat na zbiornik innego producenta?

W przypadku dokumentów innych producentów jeśli zbiornik został wyprodukowany w Polsce można zgłosić się do producenta LPG. W przypadku dokumentów producenta zagranicznego posiadającego dopuszczenia UDT do stosowania w Polsce, aby uzyskać duplikat certyfikatu należy zgłosić się bezpośrednio do oddziału UDT.