O autogazie wiemy wszystko

Zbiorniki toroidalne MoreMo i Hit umożliwiają szybki montaż i łatwe podłączenie przewodów. 

Zbiorniki toroidalne to najczęściej stosowany aktualnie typ zbiornika w samochodowych instalacjach gazowych. Typowe zbiorniki toroidalne montuje się w bagażniku w miejscu przeznaczonym na koło zapasowe lub na zewnątrz pod podwoziem pojazdu. Zbiorniki MoreMo poszerzają zakres zastosowania w samochodach o nowe możliwości.

Każdy zbiornik musi być wyposażony w odpowiednią armaturę. W Polsce i w krajach sąsiednich jako wyposażenie zbiorników najczęściej stosuje się  wielozawory (MVA – multivalve) do kołnierza D48 mm. W ofercie ELPIGAZ  wyróżniamy zbiorniki toroidalne MoreMo i Hit przeznaczone  do wielozaworów wewnętrznych (MVA 30°) oraz do wielozaworów zewnętrznych (MVA 0°).


Mocowanie zbiorników w pojazdach:

  • mocowanie zbiorników Hit odbywa się w sposób tradycyjny dwu i czteropunktowy.
  • mocowanie zbiorników MoreMo charakteryzuje się uproszczonym procesem montażu w samochodach, można mocować na 4 róne sposoby: jednopunktowy (nakrętka centralna), dwupunktowy (2 śruby), czteropunktowy (4 łapy) lub obręcz.

Do zbiorników MoreMo i Hit można stosować szeroki zakres wyposażenia – różne MVA z którymi zostały zhomologowane. Zbiorniki te dostępne są w szerokim zakresie rozmiarów: średnice od 565 do 720 mm i wysokości do 300 mm co pozwala na uzyskanie pojemności do 107 litrów.