O autogazie wiemy wszystko

 

DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY

ELPIGAZ Sp. z o.o. realizuje projekt pt. “Dotacja na kapitał obrotowy dla ELPIGAZ Sp. z o.o.”, który w całości został dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-19.

Planowanym efektem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu 267 412,44 PLN

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE: 267 412,44  PLN


 

DOTACJE NA INNOWACJE

W latach 2013-2015 firma ELPIGAZ zrealizowała projekt pt. "Rozwój spółki ELPIGAZ poprzez eksport" w ramach działania 6.1 Paszport do Eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013


  

DOTACJE NA INNOWACJE

W latach 2012-2015 firma ELPIGAZ zrealizowała projekt badawczo-rozwojowy pt. "Nowoczesne instalacje zasilania gazem silników wysokoprężnych w systemie dwupaliwowym – dual fuel".

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013


DOTACJE NA INNOWACJE

Od grudnia 2011 r. firma ELPIGAZ realizuje projekt pt. "Zgłoszenie w procedurze międzynrodowej PCT wynalazku zbiornika ciśnieniowego, zwłaszcza wydłużonego toroidalnego w celu uzyskania ochrony właśności przemysłowej".

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013


DOTACJE NA INNOWACJE

W dniach 29.09 - 01.10.2011 rokku w Płowdiw, w Bułgarii odbyły się Targi AUTOTECH, których uczestnikiem była firma Elpigaz.

Udział Elpigaz w targach w Płowdiw został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału prezdsiębiorców w programach promocji.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013


DOTACJE NA INNOWACJE

Od czerwca 2010 r. do stycznia 2013 r. firma ELPIGAZ zrealizowała projekt pt. "Zgłoszenie w procedurze międzynrodowej PCT wynalazku zbiornika ciśnieniowego, zwłaszcza trzydennicowego w celu uzyskania ochrony właśności przemysłowej".

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013


DOTACJE NA INNOWACJE

Od stycznia 2009 r. firma ELPIGAZ realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt. "Nowoczesne instalacje gazowe spełniające najnowsze wymagania krajów UE z uwzględnieniem norm emisji spalin minimum EURO 4 oraz regulaminu EKG 115. PKWiU 34.30.20-90".

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013


W dniach 29.09 - 4.10.2008 roku w Płowdiw, w Bułgarii odbyły się Targi AUTOTECH, których uczestnikiem była firma Elpigaz.

Udział Elpigaz w targach w Płowdiw został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurenycjności Przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006, Poddziałanie 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw. 


ELPIGAZ konsekwentnie realizuje założoną strategię rozwoju i wzrostu konkurencyjności na rynku gazowego zasialania pojazdów poprzez stałe unowoceśnianie infrastruktury firmy. W tym celu pozyskuje środki z dostępnych funduszy unijnych dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom na inwestycje.

W 2007 r. Spółka ELPIGAZ zrealizowała projekt pt. "Uruchomienie produkcji zbiorników LPG współpracujących z wielozaworami bez zaworu bezpieczeństwa.", który został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006, Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje. W ramach tego projektu firma ELPIGAZ zakupiła linię technologiczną spawania i kontroli zbiorników LPG oraz linię lakierowania proszkowego, wdrożyła innowacyjny produkt oraz stworzyła nowe miejsca pracy.


W dniach 23-27 maja 2007 r. w Kijowie odbyły sięTargi SIA Motor Show, których uczestnikiem była firma Elpigaz. Międzynarodowe targi SIA Motors Show to nie tylko największa wystawa na Ukrainie, ale jedno z najważniejszych wydażeń motoryzacyjnych w środkowowschodniej Europie. W wystawie wzięło udział około 750 firm z całego świata. Targi w Kijowie stanowiły świetną okazję do nawiązania kontaktów handlowych, które zapewne w przyszłości zaowocują poszerzeniem asortymentu firmy Elpigaz.

Udział Elpigaz w targach w Kijowie został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Poddziałanie 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw.


W 2006 r. Elpigaz zrealizował projekt pt. "Zakup urządzeń diagnostycznych do oddziału firmy Elpigaz w Warszawie" współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej z programu Phare 2003 SSG Regionalny Program Wsparcia MSP, Fundusz Dotacji Inwestycyjnych.


W 2006 r. Elpigaz zrealizował projekt pt. "Zakup urządzeń diagnostycznych do oddziału Elpigaz w Warszawie" współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej z programu Phare 2003 SSG Regionalny Program Wsparcia MSP, Fundusz Dotacji Inwestycyjnych.


Firma Elpigaz w dniach 12-25 września 2005 r. wzięła udział jako wystawca w najbardziej prestiżowej imprezie branży samochodowej na terenie Niemiec - IAA 2005 (Internationale Automobil-Ausstellung) we Frankfurcie.

Udział Elpigaz w targach IAA 2005 został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Phare 2002 Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych.