O autogazie wiemy wszystko

Firma ELPIGAZ sp. z o.o. to liczący się na rynku polskim i światowym producent i dostawca nowoczesnych rozwiązań dla motoryzacji w zakresie gazowych układów zasilania samochodów, zbiorników LPG i ciśnieniowych zbiorników powietrza oraz sprężarek.

 

W firmie funkcjonuje System Zarządzania jakością ISO 9001:2015 który stoi na straży wysokiej jakości wyrobów produkowanych przy zastosowania najnowszych urządzeń i technologii wdrażanych na fundamentach kilkudziesięcioletnich doświadczeń w realizacji zamówień dla branży motoryzacyjnej.  

Certyfikat ISO
 

Wszystkie produkty oferowane przez firmę ELPIGAZ posiadają aktualnie wymagane homologacje i certyfikaty krajowe oraz europejskie.

ELPIGAZ  posiada homologacje na sposób montażu instalacji przystosowującej pojazdy do zasilania gazowego LPG i CNG w silnikach niskoprężnych (benzynowe) oraz przystosowanie do zasilania LPG w silnikach wysokoprężnych (diesla):

  • Homologacja PL*0011*00/G na sposób montażu instalacji przystosowującej pojazdy do zasilania gazowego LPG.
  • Homologacja PL*0042*00/G na sposób montażu instalacji przystosowującej pojazdy do zasilania gazowego CNG.
  • Homologacja PL*0062*00/G na sposób montażu instalacji przystosowującej pojazdy (M1, N1) z silnikami wysokoprężnymi (diesla) do zasilania gazowego LPG
  • Homologacja PL*0059*00/G na sposób montażu instalacji przystosowującej pojazdy (M2, N2) z silnikami wysokoprężnymi (diesla) do zasilania gazowego LPG  
  • Homologacja PL*0060*00/G na sposób montażu instalacji przystosowującej pojazdy (M3, N3) z silnikami wysokoprężnymi (diesla) do zasilania gazowego LPG
  • Homologacja PL*0060*05/G na sposób montażu instalacji przystosowującej pojazdy kategorii N3 z silnikami wysokoprężnymi (diesla), przeznaczone do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR), do zasilania gazowego LPG
  • Homologacja PL*0078*00/G na sposób montażu instalacji przystosowującej pojazdy (M1, N1) z silnikami wysokoprężnymi (diesla) do zasilania gazowego CNG
  • Homologacja PL*0079*00/G na sposób montażu instalacji przystosowującej pojazdy (M2, N2) z silnikami wysokoprężnymi (diesla) do zasilania gazowego CNG
  • Homologacja PL*0080*00/G na sposób montażu instalacji przystosowującej pojazdy (M3, N3) z silnikami wysokoprężnymi (diesla) do zasilania gazowego CNG

Zostały one nadane firmie ELPIGAZ przez Ministerstwo Infrastruktury. Homologacje te pozwalają Zakładom Montażu (zgłoszonym na listę ITS) na wydawanie dokumentów o przystosowaniu do zasilania gazem, wymaganych do wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, czyli tzw. wyciągu ze świadectwa homologacji.

Instalacje oferowane przez ELPIGAZ spełniają także wymagania określone przepisami międzynarodowymi:


Wykaz pojazdów, które można zaadoptować na zasilanie gazowe instalacją ELPIGAZ zgodnie z Regulaminem 115:


Zbiorniki LPG z firmy ELPIGAZ spełniają wymagania określone przepisami Polskimi (TDT) oraz międzynarodowymi - posiadają homologacje wg ECE 67R01:

oraz certyfikaty: