O autogazie wiemy wszystko

Wpis instalacji gazowej w dowód rejestracyjny 

Wszystkie dokumenty niezbędne do wpisania instalacji gazowej do dowodu rejestracyjnego, właściciel bądź użytkownik samochodu powinien otrzymać od warsztatu, który dokonał instalacji.

Właściciel lub użytkownik samochodu, w którym zamontowano instalację gazową, zgodnie z obowiązującymi przepisami musi w przeciągu 30 dni od faktycznej daty montażu, które widnieje na wystawionych dokumentach, udać się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania Wydziału Komunikacji, w jakim zarejestrowano pojazd i dokonać odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem LPG lub CNG.

Spotykane wpisy: "Przystosowany do zasilania gazem" lub "Gaz" lub "LPG" czy "CNG"

  

Bez odpowiedniego wpisu w wydziale komunikacji, poruszanie się pojazdem zasilanym gazem jest zabronione, a w przypadku kontroli policyjnej można utracić dowód rejestracyjny oraz otrzymać wysoki mandat karny.


Dla dokonania obowiązkowego wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu o przystosowaniu do zasilania gazem potrzebne są:

 • Wyciąg ze świadectwa homologacji (na formacie kartki A4).
  Koniecznie należy sprawdzić czy dane wpisane na wyciągu zgadzają się z danymi pojazdu. Czy podane na nim dane zbiornika odpowiadają danym na elementach instalacji. Czy dane na tabliczce znamionowej zbiornika odpowiadają danym z otrzymanego certyfikatu (paszportu) zbiornika.
 • faktura na montaż instalacji gazowej w samochodzie, wystawiona przez zakład należący do sieci dilerskiej, który dokonał montażu
 • certyfikat na zbiornik 
  Koniecznie należy porównać dane (szczególnie numery) z certyfikatu z numerami na tabliczce znamionowej zbiornika.

Dokumenty, które są wymagane przy dokonywaniu wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu o przystosowaniu do zasilania gazem, właściciel lub użytkownik samochodu powinien otrzymać od zakładu, w którym dokonał montażu instalacji gazowej.

Do wglądu mogą okazać się przydatne:

 • dowód osobisty lub inny dokument określający tożsamość właściciela
 • dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana).