O autogazie wiemy wszystko


Instalacje zgodne z regulaminem R115 spełniają normy emisji spalin EURO4 i współpracują z systemem EOBD.

Regulamin 115 EKG ONZ, obowiązujący w Unii Europejskiej, dokładnie precyzuje jakie wymagania powinny spełniać instalacje LPG i CNG, aby mogły zostać zamontowane w określonych modelach pojazdów. Najważniejsze kryteria stawiane instalacjom R115 to spełnienie wymagań dotyczących emisji spalin według normy EURO 4 oraz odpowiednia współpraca sterownika gazowego z systemem EOBD samochodu. Regulamin 115 także definiuje części składowe (kompletację) instalacji LPG. Do montażu można użyć tylko elementów wymienionych w "Wykazie elementów" homologowanych zgodnie z  Regulaminem 115 EKG ONZ.

Wykaz pojazdów, które można zaadoptować na zasilanie gazowe instalacją ELPIGAZ zgodnie z Regulaminem 115:

 

Instalacja LPG R115 jest precyzyjnie dobrana do konkretnego modelu auta.