O autogazie wiemy wszystko

2023-12-28

Gorlice 28.12.2023 r.

Na podstawie art. 32 c. pkt. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1173 z późn. zm.) podaje się do wiadomości poniższy komunikat:

ELPIGAZ Sp. z o. o., ul. Magazynowa 14, 86-300 Grudziądz informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy, podczas realizacji czynności związanych ze stosowaniem w pracowni rentgenowskiej zlokalizowanej w budynku, przy ul. Korczaka 11, 38-300 Gorlice, urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące połączeń spawanych i lutowanych, nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych dla pracowników i osób z ogółu ludności. 

Z uwagi na powyższe stwierdza się, że prowadzona przez jednostkę organizacyjną działalność w zakresie narażenia nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. 

ELPIGAZ Sp. z o. o., ul. Magazynowa 14, 86-300 Grudziądz informuje również, że prowadzona działalność związana z narażeniem przy ul. Korczaka 11, 38-300 Gorlice, nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.