O autogazie wiemy wszystko

  • Informacja dotycząca narażenia na promieniowanie jonizujące

    Informacja dotycząca narażenia na promieniowanie jonizujące

    Dodano: 2023-12-28
    Działalność firmy związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w ostatnim roku 2023: nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko,
    nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.