O autogazie wiemy wszystko

2011-11-10

9 listopada 2011 r. w Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Medali Europejskich BCC. Wśród laureatów tegorocznej XXII edycji jest spółka ELPIGAZ, która zdobyła medal za zbiorniki LPG MoreMo i Hit! Medalem wyróżniane są produkty, które spełniają standardy europejskie. Nagrodzone produkty - zbiorniki MoreMo i Hit - to nowoczesna linia zbiorników stworzona za pomocą najnowszych technologii w celu zoptymalizowania właściwości funkcjonalnych i eksploatacyjnych.

 

Nagroda jest jednocześnie rekomendacją wystawioną wyróżnionym produktom przez najważniejszą dla przedsiębiorców instytucję działającą przy Komisji Europejskiej - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (reprezentowane przez ministra ds. członkostwa w UE) oraz przez Business Centre Club.  

Konstrukcje samochodów zmieniają się w kierunku wykorzystania do maksimum przestrzeni w autach i obniżenia ciężaru przy jednoczesnym zwiększeniu zasięgu na jednym tankowaniu. Spełnieniem tych oczekiwań są wyróżnione zbiorniki MoreMo (More& Modern czyli więcej i nowocześniej) oraz Hit (tradycyjny montaż i zmniejszony ciężar), stworzone za pomocą najnowszych technologii będących wynikiem kilkuletnich prac badawczo-rozwojowych prowadzonych wspólnie z jednostkami naukowymi i instytutami badawczymi w Europie, współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
.

Nagrodzone zbiorniki MoreMo i Hit spełniają wszystkie funkcje dostępnych zbiorników toroidalnych, a dzięki nowoczesnej konstrukcji mają dodatkowo szereg cennych zalet:

Zbiorniki MoreMo

Zbiorniki Hit

  • większa pojemność LPG dla podobnych wymiarów
  • tradycyjny montaż: dwu i czteropunktowy
  • nowatorski, prosty i jednopunktowy montaż
  • mniejszy ciężar dla podobnych pojemności
  • szeroki zakres stosowanej armatury (MVA, 3 i 4-otworowe
  • szeroki zakres stosowanej armatury (MVA, 3 i 4-otoworowe)
  • różne pozycje montażu (leżące, podwieszane, stojące)
  • różne pozycje montażu (leżące, podwieszane)

Linia zbiorników toroidalnych MoreMo i Hit to największy zakres dostępnych rozmiarów zbiorników na rynku: średnica zewnętrzna od 560 do 720 mm, wysokość od 180 do 300 mm – zarówno dla zbiorników wyposażanych w wielozawór jak i w armaturę czterootworową, co daje zakres pojemności od 30 do 110 litrów. Rozszerzeniem rodziny zbiorników toroidalnych MoreMo są zbiorniki specjalne – Large Capacity. To zbiorniki LPG o dużych pojemnościach - o średnicy od 565 do 720 mm i długości prawie 1,5 metra, co daje pojemność prawie do 500 dm3.