O autogazie wiemy wszystko

2012-05-11


Firma ELPIGAZ sp. z o.o. - wiodący producent i dostawca nowoczesnych rozwiązań dla motoryzacji w zakresie gazowych układów zasilania pojazdów, zbiorników LPG i ciśnieniowych zbiorników powietrza oraz sprężarek, zdobyła tytuł Rynkowego Lidera Innowacji 2012 - Jakość, Kreatywność, Efektywność, przyznany przez Strefę Gospodarki Dziennik Gazetę Prawną i dołączyła do grona najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polace.

Tytuł Rynkowego Lidera Innowacji 2012 to wielkie wyróżnienie i zaszczyt dla naszej firmy. Spółka od lat inwestuje w prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez kadrę własnych specjalistów. To dzięki ich pracy jakość wytwarzanych produktów jest na najwyższym światowym poziomie. ELPIGAZ inwestuje w nowoczesne linie technologiczne oraz własne rozwiązania konstrukcyjne. Długoletnie doświadczenie firmy pokazuje, iż obecnie aby osiągać sukcesy trzeba dysponować własnymi innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi i konstrukcyjnymi. - powiedział Grzegorz Jarzyński, prezes spółki ELPIGAZ.

Produkty ELPIGAZ każdego dnia wpływają zarówno na dbałość o środowisko naturalne, jak i na oszczędności finansowe właścicieli samochodów. Liczne projekty badawcze i inwestycyjne prowadzone przez spółkę, w tym także współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, są dowodem na doskonałą kondycję firmy. Ostatnim realizowanym przedsięwzięciem badawczym jest praca nad nowoczesną technologią zasilania dwupaliwowego dual-fuel.

RYNKOWY LIDER INNOWACJI 2012 - Jakość, Kreatywność, Efektyność to ogólnopolski program promocyjny organizowany przez Redakcję Strefy Gospodarki, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej. Celem Programu jest upowszechnianie oraz propagowanie pozytywnych wzorców, metod wdrażania i strategii działań w zakresie szeroko rozumianej innowacji, a także strategii działań projakościowych w ramach dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa.

Główne kryteria wyboru laureatów Programu:

  • realizacja innowacyjnych inwestycji
  • wdrożenie nowych, innowacyjnych produktów lub usług
  • ulepszenie dotychczas oferowanych produktów lub usług
  • zmiana dotychczasowych metod produkcji bądź świadczenia usług na bardziej innowacyjne
  • wdrażanie nowych technologii informatycznych
  • minimalizacja negatywnych wpływów działalności firmy na środowisko naturalne
  • pozyskiwanie i umiejętne wykorzystywanie środków unijnych
  • współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi